PITy 2017 program

epity1

PIT 37 druk -

lista najpopularniejszych deklaracji wraz z dostępnymi załącznikami

 

Jaki PIT jest odpowiedni dla mnie? Wiele osób zadaje sobie to pytanie, dlatego warto usystematyzować wiedzę i dokładnie poznać kwestie związane z załącznikami do poszczególnych deklaracji. Gdy już wypełniamy PIT 37 druk, możemy posiłkować się np. PIT 37 instrukcją, co znacząco ułatwi rozliczenie. PIT 37 do pobrania jest w sieci, tak samo jak inne deklaracje, ale warto skorzystać także z programów do rozliczania, gdzie zawarte są formularze, także najpopularniejszy PIT-37 formularz. Dlatego też można zrezygnować z opcji PIT 37 druk do wypełnienia na rzecz interaktywnych e-deklaracji. W sieci zresztą jest naprawdę wiele możliwości i bez problemu odnajdziemy PIT 37 do pobrania i inne deklaracje.

 

Poniżej możemy zapoznać się z najpopularniejszymi deklaracjami i ich załącznikami. Informacje oparte o broszury Ministerstwa Finansów.

 

FORMULARZ

OPIS

ZAŁĄCZNIK

PIT 36

Deklaracja ta obejmuje osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą (opodatkowana na zasadach ogólnych), a także działy specjalne produkcji rolnej. Ponadto, PIT 36 obejmuje osoby, które uzyskały przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy czy innych omów o podobnym charakterze. Deklaracja ta dotyczy również tych, którzy uzyskali dochód za granicą, dołączają do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci czy korzystają z kredytu podatkowego. (szczegóły można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów)

PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/ZG, PIT/Z

PIT 36 L

Deklaracja ta przeznaczona jest dla osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej określone ustawą. W skrócie, PIT 36 L i podatników korzystających z niego można bezpośrednio łączyć z podatkiem liniowym.

PIT/B, PIT/ZG, PIT/Z

PIT 37

PIT-37 formularz to najpopularniejsza deklaracja. Wypełniają ją osoby, które wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskały przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski oraz, gdy przychody te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Można tu wyszczególnić takie sytuacje jak wynagrodzenia i przychody (inne) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, czy pracy nakładczej. Ponadto, dotyczy emerytur, rent, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia, stypendiów, przychodów z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenie itp.), przychodów z racji praw autorskich i praw majątkowych czy w końcu świadczeń z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także należności za pracę tymczasowo aresztowanym i skazanym.

 

PIT/O, PIT/D

PIT 38

Deklaracja jest przeznaczona dla podatników, którzy w mijającym roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach lub objęciu udziałów.

PIT/ZG

PIT 39

PIT 39 wypełniają osoby, które w roku podatkowym uzyskały przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych, a także zobowiązane były odprowadzać podatek ze stawką 19% od podstawy obliczenia podatku.

PIT/ZG

PIT 28

PIT 28 obejmuje osoby, które wykazują wysokość uzyskanego przychodu, wysokość dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od tzw. przychodów ewidencjonowanych.

PIT 28a, PIT 28b

 

Najwięcej informacji możemy znaleźć właśnie ze wspomnianym już PIT 37 druk. PIT 37 instrukcja zawiera dookreślenie sytuacji, które podlegają obowiązkowi podatkowemu PIT 37 do pobrania jest z sieci, dlatego zdobycie PIT-37 formularza nie powinno stanowić problemu. Kolejnym pytaniem, prócz tego - jaki PIT, może być pytanie o załącznik. Warto więc kilka słów informacji na temat tego, który załącznik do czego służy.

 

Na samym początku PIT/B. Najkrócej mówiąc, jest to informacja na temat wysokości dochodu lub straty poniesionej z pozarolniczej dzielności gospodarczej. Z kolei PIT/M dotyczy wiedzy na temat dochodów małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu wraz z dochodami rodziców. PIT/D z kolei dotyczy tych, którzy dokonują odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego, kontynuacji systematycznego gromadzenia oszczędności, remontu i modernizacji budynku mieszkalnego (lub lokalu) czy spłaty z odsetkami kredytu bankowego. PIT/O służy podatnikom, którzy korzystają z ulg i odliczeń od dochodu lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń na wydatki mieszkaniowe. PIT/ZG dotyczy tych, którzy w roku podatkowym uzyskali dochód za granicą. PIT/Z dotyczy dochodu (wysokości) lub straty  z pozarolniczej działalności gospodarczej. PIT 28a służy informacji o przychodach podatników z działalności wykonywanej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu lub dzierżawy. Z kolei PIT 28b to załącznik dla osób, które osiągają przychody podatkowe – zryczałtowane w spółce prowadzonej przez osoby fizyczne.

 

To najważniejsze i najczęściej używane przez podatników formularze podatkowe. Należy pamiętać, że są także inne, jednak rzadziej używane. Swoją wiedzę można poszerzyć, korzystając z broszur Ministerstwa Finansów, szczególnie, gdy ktoś nie znalazł odpowiedzi na nurtujące go pytania. Jaki PIT i jaki załącznik? Po przeczytaniu tego artykułu wiedza na ten temat powinna się zwiększyć. W programach do rozliczeń można skorzystać z opcji instrukcji, np. PIT 37 instrukcja, gdzie znajdziemy potrzebne informacje. Teraz rozliczenie nie powinno stanowić większego problemu.