PITy 2017 program

epity1

Warunki do spełnienia,

aby rozliczyć PIT 37 druk z małżonkiem

 

pit-37-druk-dla-malzonkowKażdy podatnik temat rozliczeń podatkowych zostawia oczywiście na ostatni moment. Potem się stresujemy bo nie wiadomo czy zdążymy na czas. I chociaż do 1 stycznia zostało nam jeszcze 2 miesiące, warto już wcześniej zastanowić nad naszym rozliczeniem rocznym. To w jaki sposób rozliczymy się i jaki formularz wybierzemy zależy przede wszystkim od dochodów (przychodów) osiągniętych w 2017 roku. Wybór formularza nie zawsze jest kwestia łatwą. Dla niektórych wystarczy tylko jeden druk, a dla innych, oprócz podstawowego formularza niezbędne są jeszcze załączniki. Przy rozliczeniu rocznym 2017 do wyboru mamy następujące pity 2017 druki: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/B, D, 2K, O, Z, ZG, 28A, 28B, SSE-R, RA, A, NIP-1 i NIP-3.

 

Najpopularniejszym i najczęściej składnym drukiem jest formularz PIT 37, czyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2017. PIT 37 druk przeznaczony jest dla tych, którzy wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowanych na zasadach ogólnych w szczególności:

  • za wynagrodzenia i inne przychody wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy i pracy nakładczej, za przychody za działalność wykonywana osobiście, z praw autorskich i innych praw majątkowych.
  • z tytułu emerytur i rent krajowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów,
  • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych

 

Każdy, kto spełnia warunki, aby rozliczyć PIT 37 formularz, może również rozliczyć go z małżonkiem po spełnieniu określonych kryteriów. Przede wszystkim małżonkowie muszą trwać w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy, czyli rok 2017. W tym czasie musi istnieć pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa. W sytuacji kiedy jeden z małżonków umrze, wspólne rozliczenie może być możliwe wśród tych małżeństw, które zostały zawarte przed rozpoczęciem roku podatkowego, a małżonek zmarł dopiero w jego trakcie. Również akceptowane są takie sytuacje, kiedy małżonek umiera po upływie roku podatkowego, ale przed złożeniem zeznania, ponieważ nie zmienia to faktu, że małżeństwo trwało cały wymagany okres podatkowy. Czwarty warunek, który należy spełnić, aby rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, to sytuacja, gdy oboje małżonków nie osiąga dochodów opodatkowanych na zasadach szczególnych.

 

Wspólne rozliczanie z małżonkiem to forma uprzywilejowana i tak tez jest traktowane przez polskie prawo. W pit-37 2017, dla wspólnie rozliczających się małżonków przeznaczona jest część C, gdzie na podstawie druków otrzymanych od płatników informacje o dochodach każdy z małżonków wpisuje oddzielnie – czyli identycznie jak przy rozliczeniu indywidualnym. Dla „podatnika” przeznaczona jest część C1, a dla „małżonka” część C2. Część C1 określoną mianem części dla „podatnika”, zwykle wypełnia ten małżonek, który osiąga większe dochody.

 

Małżonkowie, mogą rozliczać PIT 37 korzystając z programu pity 2017 dostępnego na naszej stronie internetowej. Dzięki temu mogą mieć pewność, że ich pit zostanie rozliczony prawidłowo, dzięki, aplikacji, która czuwa nad tym i kiedy pojawi się jakiś błąd podkreśla komórki formularza na czerwono. Poza tym większość obliczeń wykonywana jest automatycznie, więc o jakiejkolwiek pomyłce nie ma mowy. Dodatkowy atut programu to możliwość rozliczania się przez Internet co trwa dosłownie parę chwil. Dzięki temu oszczędzamy czas, pieniądze, a nawet środowisko.