PITy 2017 program

epity1

Formularz PIT-37 - poznaj sposoby i terminy jego składania

 

formularz_pit_37Możliwości na wypełnienie deklaracji podatkowej jest całe mnóstwo, chociażby pity 2017 program, aktywne formularze podatkowe, kalkulatory podatkowe, czy też ręczne wypełnianie deklaracji. Tak samo dużo jak sposobów na wypełnienie deklaracji jest jej złożenie. W celu złożenie deklaracji podatkowej należy;

  • Złożyć PIT37 w okienku podawczym, które znajduje się w urzędzie skarbowym.
  • Wysłać deklarację podatkową druk PIT 37 za pośrednictwem Internetu.
  • Wybrać inne sposoby złożenia dokumentu formularz PIT 37 ;

1.Wysłać PIT 37 formularz pocztą.

2.Dostarczyć do dowództwa jednostki wojskowej w przypadku żołnierza.

3.Dostarczyć kaptanowi statku w przypadku osoby, będącej członkiem załogi statku.

4.Dostarczyć do administracji zakładu karnego w przypadku osoby pozbawionej wolności.

5.Dostarczyć do administracji zakładu śledczego w przypadku osoby, która została aresztowana

 

WAŻNE : Należy pamiętać o zatrzymaniu potwierdzenia dostarczenia czy złożenia takiej deklaracji do urzędu skarbowego. Będzie to znaczące, aby udowodnić, że deklaracja została złożona w określonym dniu. Podatnik musi ją złożyć w ściśle określonym terminie, który reguluje ustawa, dowód złożenia deklaracji będzie dowodem dotrzymania terminu.

 

Aby mieć pewność i dowód nadania deklaracji podatkowej warto, kiedy oddajemy deklarację w okienku podawczym, aby urzędnik ją przyjmujący, potwierdził na przygotowanej kopii datę przyjęcia oryginału. Takiego potwierdzenia można domagać się od urzędnika w konsulacie, od kapitana statku, osoby przyjmującej deklarację w jednostce wojskowej czy areszcie śledczym.

 

Jeżeli podatnik zamierza wysłać deklarację za pośrednictwem poczty polskiej powinien to zrobić za pomocą listu poleconego, daje to szansę na uzyskanie potwierdzenia wysłania dokumentu, takiej gwarancji nie uzyskamy wysyłając za pomocą listu zwykłego.

 

Jeżeli podatnik wysyła deklarację przez Internet uzyskuje potwierdzenie za pomocą kodu, który zostaje wygenerowany przez system, który wprowadziło Ministerstwo Finansów czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które lepiej zachować w przypadku kontroli.


Wszelkie potwierdzenia wysłania zyskują szczególne znacznie, w momencie, gdy deklaracja jest wysyłana w ostatniej chwili i istnieje zagrożenie, że nie dojdzie na czas. Wtedy dla urzędu liczy się data jej wysłania w terminie.


Terminy składania druku PIT 37:

Rozliczenia podatkowe należy przesłać w określonym terminie:

1.Do ostatniego dnia stycznia płatnicy muszą przesłać PIT-4R do urzędu skarbowego. Jeżeli okaże się, że ostatni dzień stycznia przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, powinno się przesłać rozliczenie podatkowe w kolejny dzień roboczy.

2.Do ostatniego dnia stycznia podatnik musi przesłać zryczałtowany dochód, który pochodzi od przychodów ewidencjonowanych czyli PIT- 28. Jeżeli okaże się, że ostatni dzień stycznia przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, powinno się przesłać rozliczenie podatkowe w kolejny dzień roboczy.

3.Do ostatniego dnia lutego należy przedłożyć PIT- 11 czyli deklarację o uzyskanym przychodzie w danym w roku podatkowym. Jeżeli okaże się, że ostatni dzień lutego przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, powinno się przesłać rozliczenie podatkowe w kolejny dzień roboczy.

4.Do ostatniego dnia lutego płatnik przekazuje podatnikowi PIT-11. Jeżeli okaże się, że ostatni dzień lutego przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, powinno się przesłać rozliczenie podatkowe w kolejny dzień roboczy.

5.Do ostatniego dnia lutego odpowiednie urzędy rentowe muszę przesłać urzędowi skarbowego, a także podatnikowi PIT- 40A.W sytuacji, gdy podatnik zgłosił innego od standardowego rozliczenia podatkowego np. rozliczenia wspólnego z małżonkiem, odpowiednie instytucje rentowe muszą przekazać do urzędu skarbowego i podatnikowi PIT -11 A. Jeżeli okaże się, że ostatni dzień lutego przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, powinno się przesłać rozliczenie podatkowe w kolejny dzień roboczy.

6.Do ostatniego dnia kwietnia podatnik jest zobowiązany rozliczyć zeznanie podatkowe : PIT 36, PIT37, PIT 38 i PIT 39. Jeżeli okaże się, że ostatni dzień kwietnia przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, powinno się przesłać rozliczenie podatkowe w kolejny dzień roboczy.