PITy 2017 program

epity1

Do kiedy zapłacić podatek z rozliczenia rocznego 2017

 

Rozliczenie podatkowe za rok 2017 należy złożyć do końca kwietnia 2017 roku. Oznacza to, że Ci, którzy jeszcze nie rozliczyli się z fiskusem maja na to miesiąc czasu. Rozliczenie za rok 2017 muszą złożyć Ci podatnicy, którzy w ubiegłym roku osiągnęli jakikolwiek dochód, bez względu na jego wysokość. Każdy podatnik, który uzyskuje dochody z innych źródeł niż działalność gospodarcza, które są opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej jest zobligowany do wypełnienia i dostarczenia właściwemu urzędowi skarbowemu PIT 37. Oznacza to, że osobami, które będą musiały złożyć formularz PIT 37 są osoby, które otrzymały:

  • wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, należności z umowy aktywizacyjnej;
  • wynagrodzenia z tytułu emerytur i rent krajowych, a także rent strukturalnych i socjalnych;
  • dniówki obrachunkowe i inne przychody za członkostwa w spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
  • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego;
  • stypendia;
  • dochody z pracy na umowę zlecenia, o dzieło, z kontraktu menedżerskiego;
  • dochody z tytułu należności za sprzedaż praw autorskich i innych praw majątkowych;
  • należności za pracę tymczasowo aresztowanych i skazanych.

Druk PIT 37 można rozliczać zarówno samodzielnie jak i z małżonkiem, w zależności od tego jaka forma będzie dla nas korzystniejsza. Zwykle jednak wspólne rozliczanie daje więcej możliwości.

 

Aby móc się rozliczyć trzeba pobrać odpowiedni PIT 37 formularz. Można druk otrzymać w urzędzie skarbowym lub pobrać ze strony internetowej. Coraz więcej zwolenników ma wypełnianie i przesyłanie deklaracji online za pośrednictwem programów do takich jak pit 2017 czy e-deklaracje.

 

Jest to bardzo wygodne rozwiązanie ponieważ oszczędzamy czas i nie musimy czekać w kolejkach zwłaszcza kiedy rozliczenie z fiskusem zostawiamy na ostatni moment. Bez względu czy wypełniamy PIT 37 druk czy za pomocą programu online musimy wcześniej przygotować informacje o dochodach i potrąconych zaliczkach na podatek, PIT-11/8B, PIT-40A/11A, PIT-8G, PIT-8S itp., oraz dowody poniesienia wydatków odliczanych od dochodu czy podatku.

 

Jeśli okaże się, że wystąpiła u nas niedopłata musimy kwotę, która pojawi się we wskazanej kolumnie wpłacić na poczet fiskusa. Zwykle otrzymując wynagrodzenie z jednego źródła nie powinna wystąpić u nas niedopłata, nawet jeśli korzystamy z ulg. Ale kiedy w roku podatkowym uzyskiwaliśmy dochody z różnych źródeł i nasze dochody przekraczają pierwszą lub kolejną granicę tabeli podatkowej, może się zdarzyć tak, że rozliczenia w PIT 37 pokażą, że jesteśmy winni fiskusowi określoną kwotę. Podatnik nie ma takiego obowiązku, aby uregulować niedopłatę w dniu złożenia PIT 37.

 

Nic nie stoi na przeszkodzi, aby wypełniony formularz złożyć w urzędzie wcześniej, a określoną w deklaracji kwotę wpłacić w innym terminie. Tyle, że tylko musimy to zrobić do dnia 30 kwietnia.

 

Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień kiedy uregulujemy kwotę podatku w kasie organu podatkowego lub przez rachunek tego organu w banku lub na poczcie. Może się tez to odbyć w formie bezgotówkowej, czyli przez obciążenie rachunku bankowego podatnika na podstawie polecenia przelewu.

 

Jednak jeśli mamy taka możliwość warto uregulować niedopłatę w niedługim terminie od złożenia deklaracji, gdyż może się okazać, że wraz z upływem czasu zapomnieliśmy o naszym zadaniu. A nie warto z nieregularności tłumaczyć się przed fiskusem.