PITy 2017 program

epity1

PIT 37 druk i rozliczenie kosztów dojazdu do pracy

w rozliczeniu rocznym za 2017 rok

 

pit-37-druk-koszty-dojazdu-do-pracyPodatnikom przysługuje prawo do uwzględnienia kosztów dojazdów do pracy, w swoim zeznaniu podatkowym, jeżeli miejsce pracy znajduje się poza miejscowością zamieszkania podatnika. Koszty tego typu mają wpływ na wysokość osiąganego przez pracownika dochodu, dlatego też kwalifikowane są jako koszty uzyskania przychodów (dochód = przychód – koszty). Odliczenie tego rodzaju kosztów, jest możliwe zarówno wtedy, gdy podatnik dokonuje rozliczenia z urzędem skarbowym za pośrednictwem płatnika, jak i wtedy, gdy robi to samodzielnie. W pierwszym przypadku konieczne jest poinformowanie płatnika o tym, że koszty dojazdów do pracy mają zostać odliczone, płatnik wykazuje je wtedy w formularzu PIT-11, który ma obowiązek przesłać pracownikowi. Natomiast w drugim przypadku, koszty te muszą zostać wykazane podczas wypełniania PIT 37 druk bądź aktywnego formularza PIT 37 pdf. W PIT-37 formularz, właściwym miejscem do wykazania wydatków poniesionych przez podatnika na dojazd do pracy, jest część C. zeznania: dochody / straty ze źródeł przychodów. Właściwą kwotę należy wpisać w kolumnie „koszty uzyskania przychodów”. Jeżeli od przychodu odliczamy poza kosztami dojazdów, także innego rodzaju koszty, to kwota wpisana w tej rubryce będzie stanowiła sumę wszystkich tych kosztów.

 

Warto podkreślić, że jeżeli dojazdy do pracy są opłacane przez zakład zatrudniający podatnika lub pracodawca zapewnia transport do i z miejsca pracy, to odliczenie kosztów o takim charakterze nie jest możliwe, gdyż nie są one pokrywane z pieniędzy, które zarabia podatnik. Odliczenie kosztów nie jest możliwe również wtedy, gdy pracownik otrzymuje tzw. dodatek za rozłąkę, w przypadku którego, pracownik za każdy dzień przepracowany poza miejscem zamieszkania może otrzymać kwotę 23 złotych, która nie podlega opodatkowaniu.