PITy 2017 program

epity1

Ulga za darowizny w druku PIT 37

 

Każdy podatnik, wypełniający formularz PIT 37, ma prawo do skorzystania z ulgi na darowizny, jeśli takową przekazał w ciągu danego roku podatkowego. Jednak nie wystarczy wypisanie danych w druku pit-37; konieczna jest także dokumentacja faktu złożenia datku w danym okresie rozliczeniowym. Istnieją różne rodzaje darowizn:

 • na rzecz organizacji pożytku publicznego;

 • na rzecz Kościoła;

 • na rzecz służby krwiodawstwa.

 

Ulga na rzecz organizacji pożytku publicznego

podmiotami nie mogą być

  osoby fizyczne,

  osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej

wytwarzające wyroby:

- przemysłu elektronicznego,

- przemysłu paliwowego,

- przemysłu tytoniowego,

- przemysłu spirytusowego,

- przemysłu winiarskiego,

- przemysłu piwowarskiego oraz innych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

- z metali szlachetnych.

podmiotami mogą być

  charytatywne organizacje,

  fundacje,

  stowarzyszenia,

 

  które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

 

darowizna w formie

pieniędzy

PIT-37 formularz

różnego rodzaju rzeczy

umowa notarialna, gdzie jest wartość przekazanych rzeczy, przeliczona na pieniądze

Tab. Ulga na rzecz organizacji pożytku publicznego

 

Osoby, które wypełniają druk pit 37 za 2017 muszą pamiętać, że przekazując darowiznę na Kościół, będzie im przysługiwała ulga z darowizny tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy przekażą ją na takie cele jak kult religijny, bądź też charytatywno-opiekuńcze cele Kościoła.Dawcy krwi powinni pamiętać w trakcie wypełniania PIT 37 druk, że ulga za taką darowiznę przysługuje im tylko wtedy, gdy oddadzą krew w ramach służby krwiodawstwa, natomiast nie przysługuje, jeśli bezpośrednio oddadzą krew osobie fizycznej. Krew jest przeliczana w sposób pieniężny w następujący sposób: za litr krwi przysługuje 130 zł. Można również oddać osocze, którego litr wyceniono na 170 zł. Jednak urzędy skarbowe nie rozróżniają tych dwóch stawek, dlatego też stosuje się tylko jedną z nich – niższą, czyli 130 zł za litr, bez rozróżniania na osocze, bądź krew.Jeśli podatnicy chcą skorzystać z ulgi za darowizny muszą posiadać odpowiednie udokumentowanie faktu, iż odpowiednie podmioty faktycznie zostały przez nich obdarowane. Co więcej: muszą pamiętać o tym, aby składając deklarację roczną, np. PIT-37 formularz, dołączyć PIT/0, w którym darowizny przeliczone są na kwoty pieniężne.