PITy 2017 program

epity1

Rozliczenie przez pracodawcę a PIT 37 druk

 

Na wstępie zaznaczmy iż PIT 37 druk i inne druki PIT 2017 możesz pobrać z naszego serwisu, są to aktualne wersje deklaracji podatkowych. Zbliża się nieuchronnie ten czas w roku, kiedy musimy rozliczyć się z dochodów jakie otrzymujemy corocznie. Każdego roku w prawie podatkowym pojawia się całe mnóstwo nowinek, nowych przepisów, ulg, oraz wiele, wiele innych, całkiem nowych dla nas uzupełnień w prawie podatkowym, jakie dotyczą pitów, czyli dotyczą bezpośrednio nas samych. Wypełnianie ich jest dla wielu z nas skomplikowane. Wato więc zaznajomić się z tematem składania rozliczenia podatkowego, jakiego dokonuje za pracownika pracodawca.

 

Jakie dokumenty musimy przedstawić, jaką odgrywamy w tym rolę i jakie warunki trzeba spełnić, aby pracodawca złożył PIT za swojego pracownika? Aby do tego doprowadzić, pracownik musi wypełnić formularz PIT-12, który stanowi nasze oświadczenie o rocznych przychodach. Wówczas ominie nas wypełnianie formularz PIT 37. Ten oto formularz (PIT-12) przedstawiamy naszemu pracodawcy, które na jego podstawie jest zobowiązany dokonać naszego całorocznego rozliczenia podatkowego. Pracownik musi jednak złożyć formularz PIT-12 u pracodawcy nie później niż 10 stycznia danego roku, w którym to będziemy musieli dokonać rozliczenia przed urzędem skarbowym. Wówczas to formularz PIT-37 druk okaże się zbędny. Istnieje jednak jeden bardzo ważny, a co się z tym wiąże wykluczający warunek – musimy rozliczać się jedynie z dochodów jakie otrzymujemy od pracodawcy, czyli płatnika. Jeżeli mamy przychody z innych jeszcze źródeł – wówczas pracownik – czyli podatnik – musi sam wypełnić swoje roczne zeznanie podatkowe. Pracodawca wypełnia dla nas druk PIT-40, który, co jest bardzo istotne, nie zawiera informacji o przysługujących nam ulgach. Jeżeli wobec powyższych faktów zdecydujemy się rozliczyć sami, można bardzo prosto pobrać z sieci PIT 37 pdf, czyli PIT-37 druk do wydrukowania. Znacznie ułatwia nam to sprawę dostępności druk PIT-37.

 

Wracając jednak do kwestii wypełniania naszego rozliczenia rocznego przez pracodawcę, należy pamiętać, że jeżeli nie złożymy odpowiednich dokumentów, tj. PIT-12 w obowiązującym czasie, pracodawca nie będzie zobowiązany wypełniać naszego rozliczenia podatkowego za rok 2017. Decydując się jednak na prostsze rozwiązanie, czyli powierzenie swojego rozliczenia pracodawcy, należy się tak naprawdę zastanowić, czy warto w ten sposób zniwelować nasze szanse na otrzymanie przysługujących nam ewentualnych ulg podatkowych. Jeśli natomiast nie przysługują nam żadne ulgi, wówczas skorzystanie z możliwości powierzenia pracodawcy naszego corocznego rozliczenia może nam zaoszczędzić sporo czasu i niepotrzebnych nerwów, jakie często towarzyszą wypełnianiu formularz PIT-37. Pracodawca, czyli nasz płatnik wówczas do końca lutego jest zobowiązany wypełnić i złożyć dla nas formularz PIT-40 do urzędu skarbowego. Zanim jednak powierzymy pracodawcy nasze rozliczenie podatkowe i zrezygnujemy sami z wypełnienia druku PIT-37, rozważmy opcję wspólnego rozliczania się z małżonkiem – jeżeli jesteśmy w związku małżeńskim taka opcja bardzo często okazuje się być dużo bardziej korzystna niż opcja samodzielnego rozliczania się, bądź rozliczania się za pośrednictwem pracodawcy, które to automatycznie wyklucza opcję wspólnych, małżeńskich rozliczeń.

 

Jeśli jednak nic nie stoi na przeszkodzie, być może warto skorzystać z przysługującego nam prawa w kwestii rozliczania się z urzędem skarbowym za pośrednictwem naszego pracodawcy. Będzie to dla nas dużo łatwiejsza i szybsza opcja, oszczędzająca nam wiele czasu oraz zachodu przy wypełnianiu pitów 2017.