PITy 2017 program

epity1

Czy można rozliczyć druk PIT 37

w innych krajach europejskich

 

Opodatkowanie dochodów osiąganych w innych krajach europejskich, może mieć różnorodny charakter, który zależny jest od kraju rezydencji podatkowej podatnika. W zależności od tego, który kraj jest dla podatnika krajem rezydencji, ciąży na nim ograniczony bądź też nieograniczony obowiązek podatkowy względem polskich organów podatkowych. To w jaki sposób musimy złożyć rozliczenie roczne 2017, zależy zatem od tego, w którym kraju rezydujemy. Jeżeli miejsce naszego zamieszkania znajduje się poza Polską, lub to właśnie za granicą znajduje się nasze centrum interesów osobistych oraz gospodarczych, to po złożeniu odpowiednich dokumentów, możemy zostać rezydentem podatkowym państwa, w którym mieszkamy / prowadzimy swoje interesy gospodarcze / prowadzimy interesy osobiste.

 

Ustalenie rezydencji podatkowej poza Rzeczpospolitą Polską, skutkuje koniecznością rozliczania się z polskim urzędem skarbowym jedynie z dochodów osiąganych w Polsce, gdyż podlegamy jedynie tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zatem, jeżeli mimo zamieszkania za granicą, byliśmy zatrudnieni również w Polsce np. w formie umowy o pracę, z dochodów zagranicznych rozliczamy się z właściwym organem, w kraju rezydencji, natomiast z dochodów krajowych, przy pomocy PIT 37 druk, z urzędem skarbowym. PIT 37 formularz, możemy pobrać za darmo w każdym urzędzie skarbowym, a także z Internetu.

 

W momencie, gdy nasza rezydencja podatkowa znajduje się na terenie kraju i jednocześnie osiągamy dochody również za granicą, sytuacja przedstawia się inaczej. Będąc polskim rezydentem podatkowym, musimy rozliczyć się z całości osiąganych dochodów z polskim urzędem skarbowym (zarówno krajowych jak i zagranicznych). Składając zeznanie podatkowe na odpowiednim formularzu, musimy złożyć wraz z nim również załącznik PIT zg 2017, będący informacją o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w danym roku podatkowym. Jeżeli nie wiemy jak poprawnie wypełnić PIT/ZG, na stornie Ministerstwa Finansów, znajduje się PIT zg instrukcja, opisująca szczegółowo co powinniśmy wpisać w poszczególne rubryki formularza.

 

Rozliczanie się z dochodów osiąganych w innych krajach europejskich, jest dosyć skomplikowane. W momencie, gdy posiadamy rezydencję podatkową za granicą, unikamy całej procedury składania zeznania, obejmującej między innymi właściwe przeliczenie dochodów zagranicznych na walutę krajową. Jeżeli jesteśmy polskim rezydentem podatkowym, sytuacja znacznie się komplikuje. Mimo, że podatek od dochodów zagranicznych, odprowadzany jest przez nas w kraju, w którym podejmujemy pracę, to nadal konieczne jest poinformowanie o tym polskiego urzędu skarbowego. Ponieważ większość państw europejskich, ma podpisane między sobą umowy, pozwalające na uniknięcie podwójnego opodatkowania, nie musimy się obawiać, że nasze dochody zostaną dwa razy opodatkowane – zarówno za granicą, jak i w Polsce.

 

Bardzo istotne jest, że w załączniku PIT/ZG wszystkie kwoty muszą być wykazane w walucie krajowej, oznacza to, że zarówno dochód, jak i opłacony od niego podatek, musimy przeliczyć na złotówki. Musimy pamiętać, aby przeliczenie miało miejsce po właściwym kursie. Przepisy dotyczące kursu, który musi być wykorzystany do przeliczeń, zostały zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto należy pamiętać, że jeżeli w trakcie roku podatkowego, osiągaliśmy dochody za granicą, ale w więcej niż jednym państwie, to konieczne jest złożenie kilku załączników PIT zg. Nawet jeżeli, w każdym z państw dochody, były osiągane w tej samej walucie (np. euro), to i tak każdemu z nich musi odpowiadać oddzielny formularz.