PITy 2017 program

epity1

Wszystko o PIT-4R oraz innych drukach PIT 2017

Pit 37 druk – druki pit 2017 – formularze pit 2017


W związku ze zbliżającym się rozliczeniem podatkowym coraz więcej pytań stawiamy sobie o formularze PIT 2017, a także o to, skąd można pobrać pity do druku, takie jak przykładowo PIT 37 druk oraz inne druki PIT. Pośród grupy pitów 2017 jest jednak wiele nieznanych nam dotąd druków, jednym z tych, zdecydowanie mniej spotykanych pośród dokumentów pity 2017 druki, jest PIT-4R. Czym jest ten druk pit, oraz kto jest zobowiązany go składać, w jakich terminach oraz jakimi wiadomościami i deklaracjami należy się posługiwać, wypełniając formularze pit 2017, zwłaszcza druki pit zatytułowane PIT-4R?

 

Okazuje się, iż świat pitów wcale nie jest tak skomplikowany, oraz, że wraz z rozwojem technologii informacyjnych coraz łatwiej jest nam dosięgnąć informacji na temat kategorii pity 2017 druki. PIT-4R jest to pit będący pewnego rodzaju zbiorczą formą poprzednich deklaracji miesięcznych PIT-4. Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji PIT-4R? Są to zakłady pracy, wszelkie gospodarstwa domowe czy prywatne, które zatrudniają osoby do pomocy – jednak to wszystko odbywa się na podstawie umowy aktywizacyjnej. Kto jeszcze musi złożyć do urzędu skarbowego PIT-4R? Z pewnością będą to osoby prywatne, które wypłacają wynagrodzenie za wykonywaną pracę, ale tutaj już na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, osoby wypłacające należności z tytułu praw majątkowych, np. w przypadku praw autorskich, a także komornicy sądowi. Warto jednak dodać, że te druki pit powinny być też złożone w urzędzie skarbowym przez wszelkie organy wypłacające emerytury i renty, podmioty te są wymienione w art. 33 - 35 ustawy o PIT. I te właśnie pity 2017 druki, zawierające informacje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, wyżej wymienione podmioty – czyli płatnicy - muszą przesłać w terminie do końca stycznia następnego roku, czyli w tym przypadku mowa o roku 2017. Pity 2017 druki trzeba przesłać, rzecz jasna, do właściwego urzędu skarbowego, o czym decydują fakty, takie jak miejsce zamieszkania osoby składającej formularze PIT 2017, czy też siedziba firmy czy placówki składającej PIT-4R.

 

Warto dodać, iż rokiem 2007 wszelkie prawne obowiązki typu sprawozdawczego czy informacyjnego płatników zostały bardzo uproszczone, bowiem od roku 2007 płatnicy nie muszą już np. składać comiesięcznych deklaracji na zaliczki na podatek ani też comiesięcznych deklaracji dotyczących podatku pobieranego na zasadach zryczałtowanych. Za to trzeba jednak przesłać do urzędu skarbowego właśnie druki pit PIT-4R oraz nie wspominany jeszcze PIT-8AR. Tutaj warto zapoznać się i powołać na wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z 15 stycznia 2003 roku. Pomimo wszelkich uproszczeń biurokratycznych, jakie zostały wprowadzone w nasze potyczki z rozliczeniami podatkowymi, które mają miejsce nie tylko w przypadku PIT-4R, ale także w przypadku np. PIT 37 formularz, wciąż jeszcze proces corocznego rozliczania się z podatku i składania deklaracji podatkowych jest dostatecznie skomplikowany. Nadal potrzebujemy pomocy profesjonalnych firm bądź przedstawicieli finansowych, którzy byliby w stanie wytłumaczyć nam wiele ekonomicznych zawiłości. Jednak w obliczu rozwoju technologii, jakiego doświadczamy w dzisiejszych czasach, mamy możliwość zasięgnięcia porad specjalistów za pomocą internetu, możemy też w internecie znaleźć pity do druku oraz formularze PIT 2017.