PITy 2017 program

epity1

PIT 37 druk nie różni się niczym od e-deklaracji


Rozliczenie roczne 2017 coraz bliżej. Zastanawiasz się w jakiej formie złożyć swoją deklarację? W tym roku, tak samo jak w zeszłym podatnicy mogą dokonać rozliczenia z urzędem skarbowym w dwojaki sposób:

  1. poprzez dostarczenie do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej wypełnionych papierowych formularzy podatkowych, odpowiednich do charakteru osiąganych dochodów,

  2. składając rozliczenie PIT  2017 przez Internet, w formie tak zwanej e-deklaracji, bez konieczności wychodzenia z domu.

Drugi sposób dokonywania rozliczeń podatkowych, jest dostępny od niedawna, jednak wielu podatników w poprzednich latach, zdecydowało się na skorzystanie z tej zdecydowanie wygodniejszej opcji i zamiast wypełniać papierowe druki PIT 2017, wysyłają zeznanie podatkowe w formie elektronicznej. Warto podkreślić, że liczba osób wypełniających e-deklaracje stale wzrasta, co oznacza, że system spełnia swoją funkcję.

 

Wiele osób zastanawia się czym właściwie różnią się e-deklaracje od papierowych formularzy podatkowych. Odpowiedź jest prosta – wizualnie niczym, jednak sama procedura składania np. papierowego PIT 37 druk i PIT 37 w formie elektronicznej, jest zupełnie inna. Różnie przebiega także proces weryfikacji podatnika przez urząd skarbowy. Poniżej omówione zostały obie metody wypełniania rozliczeń podatkowych.

 

Papierowe PIT formularze możemy pobrać w urzędzie skarbowym, bądź z Internetu. Jeżeli zdecydujemy się na pobranie PIT 2017 formularz z Internetu, możemy zarówno wypełnić go na komputerze, a następnie wydrukować, bądź najpierw wydrukować i w tradycyjny sposób wypełnić własnoręcznie długopisem. Oczywiście składanie zeznań rocznych w formie papierowej, nadal cieszy się wśród polskich podatników największą popularnością, jednak warto zauważyć, że zazwyczaj taka forma rozliczenia jest dla podatnika bardziej czasochłonna, a także obarczona większym ryzykiem popełnienia błędu. Papierowy formularz PIT 37 musimy sami dostarczyć do odpowiedniego urzędu skarbowego. Ponadto w większości przypadków, wszystkie niezbędne obliczenia wykonujemy samodzielnie, co sprawia, że wzrasta ryzyko popełnienia błędu, szczególnie jeżeli wypełniamy PIT 37 formularz po raz pierwszy w życiu. Jak powszechnie wiadomo, zasady wypełniania zeznań podatkowych, są często dla podatników nie do końca przejrzyste, jeżeli chcemy złożyć naszą deklarację w tradycyjnej formie, warto jest rozważyć skorzystanie z programu, w którym znajdziemy PIT 37 formularz do wypełnienia. Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość skorzystania z kreatora deklaracji, bądź z tak zwanych aktywnych druków. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, zminimalizujemy ryzyko popełnienia błędów, gdyż wszystkie obliczenia zostaną wykonane przez program, na podstawie danych bazowych, które wprowadzimy w odpowiednie pola formularza. Ponadto taki program, wskaże nam jakie załączniki powinniśmy złożyć wraz z naszą deklaracją podatkową, co jest bardzo istotne, gdyż jeżeli o nich zapomnimy, konieczne może być złożenie korekty zeznania. Dużą zaletą korzystania z aplikacji do wypełniania pitów, jest to, że zawarte są w niej szczegółowe instrukcje i podpowiedzi, dzięki którym wiemy jakie dokładnie dane musimy wpisać w poszczególne rubryki formularza. Dodatkowo program wskaże nam, które pola musimy wypełnić, a które mają jedynie charakter obligatoryjny. Jeżeli jesteśmy przywiązani do składania deklaracji podatkowych w tradycyjnej formie, powinniśmy chociaż rozważyć sprawdzenie jej poprawności przy pomocy takiego właśnie programu.

 

Przyjrzyjmy się teraz szczegółowo e-deklaracjom. W celu umożliwienia podatnikom rozliczania się z urzędem skarbowym przez Internet, Ministerstwo Finansów w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych, stworzyło specjalną platformę, przy pomocy której możliwe jest przekazanie zeznania podatkowego, do odpowiedniego urzędu skarbowego, w formie elektronicznej. Złożenie deklaracji nie wymaga już od podatników, posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Żeby taka forma rozliczenia była dostępna dla jak największej liczby podatników, zdecydowano się z niego zrezygnować, a weryfikacja podatników ma miejsce na podstawie odpowiednich danych identyfikacyjnych (Numer Identyfikacji Podatkowej, PESEL, imię i nazwisko podatnika oraz data urodzenia) oraz kwoty przychodu, wykazanego przez podatnika w poprzednim zeznaniu rocznym. Zgodność wszystkich danych jest równoznaczna z własnoręcznym podpisem, jaki składamy na formularzach papierowych.

 

Istnieją dwie metody wypełniania e-deklaracji:

  • w formie interaktywnych formularzy podatkowych dostępnych w programie do wypełniania pitów,
  • oraz przy pomocy kreatora zeznania podatkowego.

Jeżeli chcemy złożyć rozliczenie PIT  2017 przez Internet wraz z mężem lub żoną, musimy pamiętać, że konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa małżonka, na formularzu UPL-1. Ostatecznym terminem na złożenie upoważnienia jest 31 stycznia 2017 roku.

 

Sam proces wypełniania e-deklaracji nie jest specjalnie skomplikowany, w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, zawsze możemy skorzystać ze szczegółowych instrukcji zawartych w aplikacji. Po wypełnieniu właściwych formularzy oraz niezbędnych załączników, możemy rozpocząć procedurę przesyłania naszego zeznania do urzędu. Jeżeli wypełniamy e-deklaracje po raz pierwszy, może wydać nam się to trochę skomplikowane, jednak naprawdę nie ma czego się obawiać, gdyż cała procedura została maksymalnie ułatwiona. Najpierw konieczne jest wprowadzenie danych, wspomnianych powyżej, przy pomocy, których urząd będzie miał możliwość autoryzacji naszego zeznania. Pamiętajmy, aby podać dokładną kwotę przychodu osiągniętego w roku poprzednim! Jeżeli kwota ta nie będzie zgodna z naszym zeszłorocznym zeznaniem, system odrzuci deklarację. Oczywiście zeznanie podatkowe może być wysłane jedynie za pośrednictwem rządowej platformy, nie jest możliwe wysłanie wypełnionych formularzy pit np. drogą internetową. Podyktowane jest to oczywiście względami bezpieczeństwa (informacje w systemie przesyłane są w formie zaszyfrowanej), a także koniecznością usystematyzowania pracy całego systemu, tak żeby był on również łatwy w obsłudze dla urzędów skarbowych. Po wprowadzeniu danych, nasza deklaracja jest gotowa do przesłania do systemu, a potwierdzeniem wysłania zeznania jest numer referencyjny, który zostanie wygenerowany automatycznie. Należy pamiętać, że numer ten nie stanowi dowodu, że nasza deklaracja została złożona poprawnie i terminowo, jest on jedynie wykorzystywany do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). UPO możemy pobrać jedynie wtedy, gdy jako status naszej deklaracji wyświetla się liczba 200. To Urzędowe Poświadczenie Odbioru jest dokumentem potwierdzającym prawidłowe przesłanie rozliczenia do właściwego urzędu skarbowego. Poświadczenie to należy wydrukować i zachować, gdyż w razie wystąpienia jakichś problemów, bądź nieprawidłowości, to właśnie przy jego pomocy będziemy mogli udowodnić swoje racje i uniknąć ewentualnych konsekwencji. Inne statusy, takie jak 411 i 414, oznaczają, że wysłana przez nas deklaracja została zweryfikowana negatywnie i konieczne jest jej poprawnie. Szczegółowy opis każdego statusu możemy znaleźć na stronie systemu.

 

Podatnicy często podchodzą sceptycznie do rozliczania się z fiskusem w formie elektronicznej, czego główną przyczyną jest nieznajomość systemu. Warto jednak pamiętać, że Ministerstwo Finansów dołożyło wszelkich starań, aby system był jak najbardziej zrozumiały, a jego obsługa miała charakter intuicyjny. Dlatego też nie powinniśmy mieć żadnych powodów do obaw, bo złożenie e-deklarcji wcale nie jest trudne i pozwala na zaoszczędzenie, jakże cennego w obecnych czasach, czasu.