PITy 2017 program

epity1

Wypełnij PIT 37 druk krok po kroku -

zapoznaj się z instrukcją wypełnienia formularza PIT 37

 

Co roku kilkanaście milionów Polaków wybiera formularz PIT 37 jako właściwy dla siebie typ zeznania podatkowego. Są to w dużej mierze pracownicy firm i państwowych instytucji oraz emeryci i renciści. Do tego grona należą też między innymi freelancerzy i osoby korzystające z zasiłków socjalnych. Wszyscy oni uzyskują dochody za pośrednictwem płatnika, a więc objęci są podatkiem dochodowych od osób fizycznych.

 

PIT 37 za 2017 rok zmieni swój wzór, w stosunku do wersji obowiązującej w ubiegłym roku, co ma związek ze zmianą sposobu przekazywania 1 proc. na cele organizacji pożytku publicznego. Niezmiennie jednak pit-37 druk składa się z kilku części, liczy trzy strony i zawiera 139 pól do uzupełnienia.

 

W części 1. każdy podatnik, który wybrał PIT 37 druk, umieszcza podstawowe informacje dla urzędu, przede wszystkim prawidłowo podaje swój NIP. Powinien on uważać przy tym, by z PIT-u 11, otrzymanego wcześniej od pracodawcy, nie przepisać omyłkowo NIP-u pracodawcy. W tej samej części podatnik podaje, czy jest zainteresowany preferencyjną formą opodatkowania swoich dochodów - dotyczy to małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci. Deklaracja PIT 37 formularz ma zastosowanie bowiem zarówno przy rozliczeniach indywidualnych, jak i wspólnych wraz z małżonkiem.

 

PIT 37 druk - część A i B

W części A podatnik wskazuje adres urzędu, a w części B swoje dane osobowe (opcjonalnie też małżonka).

 

PIT 37 formularz - część C

W części C należy ujawnić przed fiskusem wysokość swoich dochodów, tj. wypełnić kolumny: przychód, koszty uzyskania przychodów, dochód, strata, zaliczka pobrana przez płatnika. W szóstej linii przychody z różnych źródeł zostają zsumowane (przy korzystaniu z programu elektronicznego rzecz ma miejsce automatycznie). Jeśli podatnik rozlicza się razem ze współmałżonkiem, każde z nich wypełnia osobno swoją tabelę dochodów.

 

Druk PIT37 - część D

Po ustaleniu dochodu, znając kwotę zaliczek pobranych przez płatnika można wypełnić część D, dotyczącą odliczeń od dochodu. Dla większości podatników ten fragment zeznania ma decydujące znaczenie, bo można odliczyć sobie od dochodu ulgi podatkowe, m.in. z tytułu darowizny i za korzystanie z internetu. Nie wolno zapomnieć o najistotniejszej kwestii, czyli odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne. Należy spisać ich wartości z dokumentów otrzymanych od pracodawcy. Pominięcie tego kroku podwyższy płacony podatek. Każde z małżonków odpisuje ulgi od swoich dochodów.

Kolejnym krokiem jest ustalenie dochodu po odliczeniach, który w przypadku małżonków jest wspólny.

 

PIT-37 druk część E

W części E należy zaokrąglić kwotę dochodu do pełnych złotych, co stanie się tzw. podstawą obliczenia podatku, od której będzie liczony podatek. Małżonkowie przed zaokrągleniem dzielą dodatkowo swój dochód przez dwa. Następnie jeśli podatnik rozlicza się samotnie, przykłada swoją podstawę obliczenia podatku do skali podatkowej, by wyliczyć podatek. Jeżeli razem z małżonkiem (albo jest rodzicem samotnie wychowującym dziecko), musi jeszcze pomnożyć przez dwa sumę, która wyjdzie po podstawieniu do skali. Dopiero w ten skomplikowany sposób uzyskuje się łączny podatek małżonków.

 

Formularze PIT 37 część F

Część F służy do wpisania ulg i odliczeń od podatku. W tym miejscu wykazuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne z informacji z PIT-u 11. Można również odliczyć ulgę rodzinną, tj. przepisać kwotę z załącznika PIT/0. Następnie wpisuje się kwotę podatku po odliczeniach.

 

Deklaracja PIT 37 formularz część G

W kluczowym polu 120 w części G podatnik wpisuje kwotę podatku należnego, jaki zasili konto fiskusa za rok 2017. Należy od tego odjąć sumę pobranych przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy (pole numer 121). W zależności od wysokości kwoty pobranych zaliczek powstanie dopłata (pole numer 122) albo nadpłata podatku (pole numer 123). Nadpłatę fiskus zwróci podatnikowi w ciągu trzech miesięcy od złożenia formularza.

 

PIT-37 formularz część H

W części H podatnik decyduje o przekazaniu 1 proc. na cele społeczne (od nowego roku nie musi wpisywać nazwy organizacji, wystarczy numer KRS).

 

Deklaracje PIT 37 część J

W części J wpisuje informacje o dołączonych do zeznania załącznikach oraz składa swój podpis.

 

Wypełniony PIT 37 druk należy złożyć w urzędzie skarbowym do 2 maja 2017 roku.