PITy 2017 program

epity1

Co możemy odliczyć od podatku w druku PIT 37 -

pobierz PIT-37 formularz już teraz!

 

Formularz PIT 37 za rok 2017 muszą złożyć te osoby, które nie prowadziły w ubiegłym roku podatkowym działalności gospodarczej i uzyskiwały dochody na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, renty emerytury itp. PIT 37 za 2017 rok podatnik ma obowiązek złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym do 2 maja 2017 roku, nowe druki PIT 37 są już dostępne we wszystkich urzędach skarbowych. Bardzo istotne jest, aby zeznanie roczne wypełniać na najnowszym druku, gdyż w tym roku wprowadzone zostały zmiany we wszystkich formularzach podatkowych i złożenie deklaracji na starym druku będzie skutkowało koniecznością wypełnienia korekty.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi istnieją dwa rodzaje odliczeń, pierwszym z nich są odliczenia dokonywane bezpośrednio od osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu, drugim natomiast odliczenia, których można dokonać od należnego podatku. Osoby wypełniające PIT 37 2017 mogą od podatku odpisać następujące ulgi:

  • ulgę prorodzinną,

  • 1% podatku przekazywany organizacji pożytku publicznego,

  • składkę na ubezpieczenie zdrowotne,

Wszystkie wymienione powyżej ulgi wykazywane są w PIT 37 druk oraz w odpowiednich załącznikach, które należy złożyć wraz z zeznaniem.

 

Wysokość ulgi prorodzinnej zależy od liczby dzieci posiadanych przez podatnika. Jej wysokość wynosi 1112,04 zł rocznie na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, a także na dzieci, które ukończyły 18 rok życia, pod warunkiem, że kontynuują one swoją edukację na uczelniach wyższych i nie ukończyły 25 lat. Warunkiem skorzystania z ulgi prorodzinnej jest wypełnienie poza formularzem pit 37 także załącznika PIT/O, muszą w nich zostać podane numery PESEL wszystkich dzieci, na które przysługuje prawo do skorzystania z ulgi. W momencie kontroli może zaistnieć konieczność pokazania dokumentów potwierdzających, że pełnoletnie dziecko nadal się kształci.

 

W rozliczeniu za rok 2017 podatnicy po raz kolejny mają możliwość wskazania organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać jeden procent swojego podatku. Jeżeli chcemy wspomóc, którąś z OPP musimy w formularzu pit wypełnić właściwą rubrykę, w przeciwieństwie do lat poprzednich nie ma konieczności podawania nazwy organizacji, wystarczy podanie numeru jaki dana organizacja posiada w Krajowym Rejestrze Sądowym, ponieważ to on wykorzystywany jest do identyfikacji. Wskazaną kwotę, wybranej przez podatnika organizacji przekazuje urząd skarbowy. Podatnikowi przysługuje prawo do wskazania konkretnego celu, na który organizacja ma przeznaczyć otrzymane pieniądze.

 

Ponieważ osoby wypełniające pit 37 opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne za pośrednictwem płatnika, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jaką mogą one odliczyć jest równa wysokości opłaconych przez płatnika składek. Kwotę jaką w naszym imieniu przekazał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych płatnik możemy znaleźć w otrzymanym od niego formularzu PIT-11 lub PIT-11A. Kwotę tę należy wpisać w wypełnianej deklaracji rocznej we właściwej rubryce, a następnie odjąć od wyliczonej kwoty należnego podatku za rok 2017.

 

Poza wymienionymi powyżej ulgami podatnikom wypełniającym formularz pit 37 przysługuje także prawo do odliczenia od podatku ulg, których nabyli oni prawo w przeszłości i są one przez nich kontynuowane. Do takich ulg zaliczamy tak zwaną dużą ulgę mieszkaniową, ulgę remontową, ulgę uczniowską oraz ulgę związaną z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej.