PITy 2017 program

epity1

Ulga prorodzinna w formularzu PIT 37

 

Rodzice, bądź opiekunowie prawni, którzy będą rozliczać się w 2017 roku na zasadach ogólnych, czyli korzystając z druk PIT 37 mają prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej, która przysługuje im, jeśli ich dziecko:

  • nie jest pełnoletnie – nie ukończyło 18 roku życia;

  • ma mniej niż 25 lat i studiuje;

  • otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, niezależnie od wieku.

Ulga prorodzinna jest najbardziej popularną ulgą podatkową, z której korzystają rodzice. Dlatego też warto wiedzieć, podczas wypełniania PIT 37 za 2017, że w tym roku podatkowym zaszły pewne zmiany, które trzeba uwzględnić, wypełniając druki PIT 37.

 

Zarówno rodzice, jak i opiekunowie prawni, którzy skorzystają z pełnej ulgi prorodzinnej, mają prawo do odliczenia kwoty w wysokości 1112, 04 zł od rozliczenie PIT na każde dziecko. Jednak zmiana podatkowa, która została wprowadzona w tym roku sprawiła, że nie wszyscy rodzice, tak jak w latach poprzednich mogą skorzystać z pełnej ulgi prorodzinnej. Dotyczy to przede wszystkim podatników, którzy zostali rodzicami podczas 2017 roku, jak również tych, którzy mają dzieci, które w trakcie 2017 roku ukończyły naukę, bądź też skończyły 25 lat. Teraz, podczas wypełniania druk PIT-37 osoby, które chcą skorzystać z ulgi prorodzinnej muszą pamiętać, iż jest ona rozliczania systemem miesięcznym. Oznacza to, że odliczeniu za każdy miesiąc podlega kwota stanowiąca 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tak więc kwota ta wyniesie 92, 67 zł. Osoby wypełniające formularz PIT 37 powinny pamiętać również o tym, że chcąc skorzystać z ulgi prorodzinnej i mając dziecko, które w trakcie trwania roku podatkowego ukończyło 25 lat, lub też ukończyło naukę w danym miesiącu, mogą sobie odliczyć za ten miesiąc jedynie 1/30 kwoty wynoszącej 92, 67, czyli dokładnie 3,09 zł za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem. Podatnicy wypełniający PIT 37 za 2017 muszą pamiętać, że w tym roku podatkowym, do pełnej ulgi podatkowej mają prawo tylko rodzice, bądź opiekunowie prawni, którzy sprawowali opiekę nad dziećmi przez 12 miesięcy w roku, ponieważ limit ulgi jest ustalany, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których podatnik wychowywał dziecko. Za każdy miesiąc można sobie odliczyć 1/12 ulgi.

 

Warto pamiętać o tych zmianach, podczas wypełniania druk PIT 37, ponieważ dzięki poprawnemu wypełnianiu PIT 37 za 2017 rok unikniemy składania korekty i zapłacenia grzywny z tytułu złego wypełnienia deklaracji rocznej. Trzeba również pamiętać, chcąc skorzystać z ulgi prorodzinnej, o wpisanie liczby dzieci oraz ich numeru PESEL, na zeznaniu rocznym. Natomiast, jeśli nie posiadamy tych numerów, należy wpisać imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.