PITy 2017 program

epity1

Wypełnij PIT 37 druk z małżonkiem lub osobno,

przy pomocy programu pity 2017

 

Rozliczenie małżonków następuje na formularzu Pit37 druk, który otrzymasz w każdym urzędzie skarbowym lub ściągniesz bezpłatnie z naszej strony internetowej. Należy pamiętać jednak o podstawowej zasadzie:

warunkiem wspólnego rozliczenia się małżonków na formularzu PIT 2017 jest małżeństwo trwające rok.

Łatwym sposobem na obliczenie podatku jest program pity 2017 - aplikacja,  z której rok temu przy rozliczeniu skorzystały miliony naszych rodaków.

 

Małżonkowie mogą skorzystać z możliwości łącznego opodatkowania się, jeżeli:

  • pozostają w małżeństwie przez cały rok podatkowy;
  • oboje podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowego, czyli że miejscem zamieszkania obu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • istnienie między nimi przez, cały rok podatkowy, wspólność majątkowa małżeńska;
  • złożą stosowny wniosek we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym w ustawowym terminie, tzn. do 30 kwietnia. (Złożenie wniosku po terminie wyklucza możliwość wspólnego opodatkowania małżonków. Możliwe jest jednak dokonywanie korekt zeznania po 30 kwietnia pod warunkiem jednak, że pierwotne zeznanie, zawierające wniosek małżonków, zostało złożone terminowo.)

 

Przy podejmowaniu decyzji czy rozliczać się osobno, czy razem z małżonkiem, warto poradzić się specjalistów z dziedziny rachunkowości Takie osoby są na bieżąco we wszystkich przepisach i są w stanie określić, która opcja rozliczenia podatkowego 2017 będzie korzystniejsza w konkretnym przypadku. A jak policzyć podatek przy wspólnym rozliczeniu bez udziału specjalistów:

  1. na początek swój połączony dochód do opodatkowania dzielimy przez dwa;
  2. od uzyskanej kwoty – podstawy liczy się podatek według skali podatkowej;
  3. następnie to, co wyjdzie, mnożymy przez dwa, do daje wspólny podatek małżeński.


Dalej możemy przejść do odliczeń swoich składek na ubezpieczenie zdrowotne, ewentualnie ulgę na dziecko. Ulga na dzieci przysługuje na każde dziecko, które spełnia następujące warunki: jest małoletnie (przed ukończeniem 18 roku życia, jeśli się uczy –studiuje przed ukończeniem 25 lat), oraz nie uzyskało dochodów (za wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów nie powodujących obowiązku uiszczenia podatku). Ulgę może odliczyć rodzic, z którym dziecko rzeczywiście zamieszkuje. Jeśli rodzice żyją osobno i jeśli dziecko mieszka przez część roku podatkowego u jednego z rodziców, a przez pozostałą u drugiego - rodzice mają prawo odliczyć jedną dwunastą część ulgi za każdy miesiąc w roku, w którym dziecko u niego zamieszkiwało. Ta ulgę odliczamy wypełniając załącznik - druk PIT/ 0. Całość należy zaokrąglić i jeśli mamy taką ochotę - odciągnąć 1% podatku na organizację pożytku publicznego, jedną z wielu działających w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). (Wszystkie organizacje spełniające powyższe warunki, na dzień 30 listopada roku podatkowego, są wymienionej w stosownym wykazie, który najpóźniej 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza Minister Pracy i Polityki Społecznej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.)

 

Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie formularza PIT 2017 w terminie.

Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet jeżeli wniosek w tej sprawie został  złożony osobno, przed upływem 30 kwietnia.

Zeznanie można skorygować przez jeden miesiąc, tak, aby 1% został przekazany, jednak musi to być korekta PITu złożonego w terminie.