PITy 2017 program

epity1

Wysokości kary za nieujawnione dochody w druku PIT 37

 

Czas składania deklaracji podatkowych zbliża się do nas wielkimi krokami. Większość podatników z pewnością zdecyduje się na PIT 37 druk, ponieważ jest to najpopularniejszy formularz, który dotyczy większość z nas. Każdy podatnik, który wypełnia, a następnie składa w urzędzie skarbowym swój PIT 37 formularz jest zobowiązany do tego, by wykazać w nim wszystkie swoje dochody. Tak istotne jest więc to, by każdy z nas pamiętał o tym, z jakich źródeł uzyskiwał dochody, by później móc je przestawić w odpowiednich rubrykach w picie. Formularz PIT 37 daje nam możliwość wypełniania rubryk, które będą zawierały wszystkie dane dotyczące naszych wynagrodzeń. Oprócz naszych dochodów ten formularz umożliwia nam również wykazanie kosztów uzyskania tych przychodów, a także stawek podatkowych.

 

Najczęściej nasze dochody kwalifikują się w jedną z 5 grup, które musimy wskazać w druku PIT-37. Mowa tu o:

  • należnościach ze stosunku pracy, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, które są wypłacane przez nasz zakład pracy;

  • emeryturach, rentach i innych świadczeniach krajowych,

  • działalności, która jest wykonywana osobiście w ramach umowy zlecenie lub umowy o dzieło,

  • prawach autorskich,

  • innych źródłach, które nie kwalifikują się do tych powyższych.

 

Nie warto zatajać żadnych przychodów, które uzyskało się z tytułu wykonywanych prac. Podatnik, który zdecyduje się na ukrycie tych zarobków przed urzędem skarbowym musi liczyć się z tym, że jego PIT 37 do wydruku zostanie dokładnie skontrolowany, a on sam zostanie poddany poważnym, przede wszystkim finansowym, konsekwencjom. Jeśli tylko nasz urząd skarbowy dowie się o tym, że część naszych dochodów ukryliśmy, wtedy rozpocznie się kontrola skarbowa, a na podatnika zostanie nałożona kara wynoszą 75% pitu. Oprócz samej kary pieniężnej nie wykluczone jest również to, że fiskus zdecyduje się na rozpoczęcie procesu karno- skarbowego i wtedy taki podatnik będzie zmuszony stawić się w sądzie i wszystko wyjaśnić. Urząd skarbowy może nawet zażądać karę pozbawienia wolności, która w tym przypadku może wynosić nawet 5 lat w więzieniu. Grzywna, która może być nałożona na podatnika może mieć wysokość tak zwanych 720 stawek dziennych, które oszukujący podatnik będzie musiał zapłacić do urzędu skarbowego.

 

Formularze PIT 2017, które składamy do wybranego urzędu skarbowego podlegają ciągłej kontroli i może ona mieć miejsce nie tylko i wyłącznie w momencie składania zeznania. Urząd może bowiem podejrzewać oszustwa skarbowe w konkretnych przypadkach. Jeśli więc podatnik zaczyna nagle inwestować w drogie nieruchomości czy też samochody, a z deklaracji podatkowych nie będzie wynikać to, skąd ta osoba wzięła środki na takie inwestycje, skarbówka może chcieć się temu dokładniej przyjrzeć.

 

Na początku zostanie dokładnie skontrolowany nasz PIT 37 druk, a urząd będzie od nas żądał informacji dotyczących źródła finansowania takich inwestycji. Jeśli w trakcie takiego postępowania skarbowego urząd stwierdzi, że podatnik „zapomniał” ujawnić część swoich dochodów wtedy całkowicie uzasadnione jest to, że wydana zostanie decyzja skazująca na nałożenie kary w wysokości 75% jego dochodu. Może się również zdarzyć tak, że w wypadku kontrolowania deklaracji pit 37 formularz fiskus dojdzie do wniosku, że nie stwierdza się nadwyżki wydatków nad przychodami. W takich sytuacjach urząd jest zobowiązany do tego, aby wydać decyzję, która będzie miała na celu umorzenie całego postępowania podatkowego, ze względu na brak przedmiotowości sprawy.

 

Od kary można się jednak skutecznie uchylić. Przede wszystkim musimy bardzo dokładnie wypełniać nasz PIT 37 druk i wykazać w nim wszystkie nasze dochody, nawet te najmniejsze. Aby nie popełniać powszechnie pojawiających się błędów warto do wystawiania zeznania zastosować program do pitów, który jest narzędziem bezpłatnym i pozwalającym na szybkie i bezproblemowe wypełnienie formularza pit. Jeśli skorzystamy z tej aplikacji uda nam się w prosty sposób uzyskać bezbłędny PIT 37 do wydruku. Jeśli podatnik przyzna się również do zatajenia części dochodów i samodzielnie wykaże je w korekcie do PIT 37 druk wtedy nie zostanie na niego nałożona kara w wysokości 75% PIT. Warto więc w porę się opanować i wypełnić korektę zeznania, która pozwoli nam na uniknięcie kary finansowej, a także brak rozpoczęcia postępowania karno-skarbowego. Niezwykle istotne jest jednak to, by taka procedurę korekcyjną zacząć jeszcze przed okresem, kiedy to urząd sam zacznie proces przeprowadzania kontroli skarbowych, ponieważ wtedy będzie już za późno na jakąkolwiek skruchę i podatnik będzie musiał się poddać wymierzonej karze. Jeśli ujawnimy dochody już w trakcie postępowania skarbowego nie możemy liczyć na żadną taryfę ulgową.

 

Jak zatem widać każda próba nie ujawnienia dochodów w swoich formularzach druki PIT 2017 niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje dla podatnika. Nie warto tego robić, ponieważ narażamy się na dość problematyczną i długotrwałą kontrolę skarbową, która będzie skutkować albo nałożeniem wysokich stawek karnych lub nawet pozbawieniem wolności taką osobę, która zdecydowała się na zatajenie pewnych informacji dotyczących osiąganych dochodów, pochodzących z różnych źródeł.