PITy 2017 program

epity1

PIT 37 druk, PIT-ZG,

czyli jak rozliczyć dochody zagraniczne z kilku państw

 

Wiele osób, mając możliwość pracy za granicą, bez wahania decyduje się na wyjazd. Problem następuje wtedy, gdy należy rozliczyć się z fiskusem, bo, prócz dochodów uzyskanych w Polsce, należy rozliczyć się z tych, które udało nam się uzyskać poza granicami kraju. Aby rozliczać się zgodnie z polskim prawem, podatnik musi mieć tu swoje „centrum interesów życiowych”, a co za tym idzie, musi tu zamieszkiwać. Można tu przytoczyć sytuację, gdy pewien Polak zdecydował się na wyjazd. Przez kilka miesięcy pracował w Polsce, po czym uznał, że chce wyjechać. Wyjechał, znalazł pracę w Finlandii. Po kilku miesiącach, z powodów osobistych postanowił zmienić kraj pracy, dlatego wyjechał do Niemiec. Pod koniec roku powrócił jednak do Polski. W końcu dopadł go okres rozliczeniowy, więc musiał zmierzyć się z obowiązkiem podatkowym. Zazwyczaj wypełniał formularz PIT-37, jednak teraz to za mało. Prócz PIT 37 druk potrzebny będzie określony załącznik. W tym wypadku bohater historii powinien pomyśleć nad PIT-ZG, czyli deklaracją, dzięki której będzie mógł określić dochody i podatki, które uzyskał i odprowadzał w danym kraju.

 

Dlaczego PIT-37 druk nie wystarczy, a kwestia jest nieco problematyczna? PIT 37 formularz może się przydać, jednak przed rozwiązywaniem PIT 37 wzór, warto zapoznać się z zasadami, na jakich rozliczamy się z poszczególnymi krajami. W przypadku bohatera opowieści sprawa będzie wyglądała dwojako. Polska, jako kraj centralny dla przedstawionego podatnika, posiada zawarte umowy podatkowe, zgodnie z którymi należy rozliczać się w kwestiach podatkowych pomiędzy krajami określonymi metodami. Mamy więc do czynienia z metodą proporcjonalnego odliczenia, a także drugą, metodę wyłączenia z progresją. Polska, zależnie od kraju, posiada różne umowy. Przykładowo, jeśli mówimy o metodzie wyłączenia z progresją, to można wskazać kilka krajów, jak np. Wielką Brytanię, Włochy, Szwecję, Niemcy, Irlandię, Hiszpanię, Danię, Francję, Grecję czy Hiszpanię (lista zawiera więcej krajów, zostały wymienione te, które należą do najbardziej popularnych kierunków zarobkowych). Metoda proporcjonalnego odliczania obejmuje natomiast relacje podatkowe Polski z Austrią, Finlandią, Belgią czy Holandią. Dlatego więc bohater z początku artykułu musi poznać obie metody, gdyż Finlandia i Niemcy mają różny stosunek podatkowy do Polski (różne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

 

Bohater opowieści musi więc nieco zweryfikować plany rozliczania PIT-37 druk i zagłębić się w fakt, jak rozliczyć dochody z różnych państw. Metoda wyłączenia z progresją dotyczy sytuacji, podczas której państwo, które zwalania określony dochód od opodatkowania, uwzględnia go przy procesie ustalania progów dla innych dochodów. Rozjaśniając sytuację, gdy bohater pracował w Niemczech, powinien wtedy obliczyć całkowity dochód (suma dochodów w Polsce, a także za granicą). Następnie należy od całego dochodu odliczyć podatek (według skali podatkowej). Kolejnym krokiem jest obliczenie stopy procentowej, gdzie należy skalę podatkową podzielić przez dochód, a następnie wynik pomnożyć przez sto. Mając stopę procentową, należy ją obliczyć zgodnie z dochodem uzyskanym w Polsce, a później obliczyć podatek dochodowy. Niekiedy, korzystając z programów do rozliczania PIT, można skorzystać z PIT 37 instrukcja, dzięki której zostaną tam wyjaśnione poszczególne problemowe kwestie.

 

Gdy już PIT-ZG z kwestią zarobków w Niemczech zostanie rozwiązany, należy przejść do kraju, w którym jest inny stosunek podatkowy. Mowa o Finlandii, gdzie obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia. Polega ona na tym, że w rozliczeniu za mijający rok w Polsce, od sumy dochodów (mowa tutaj o dochodzie łącznym zarówno pochodzącym z Polski, jak i zza granicy) podatnik potrąca od polskiego podatku sumę równą podatkowi, który został zapłacony w podawanej jako przykład Finlandii. Co ważne, potrącenie ma swój wyraźny limit. Nie może być większe niż część polskiego podatku (przed odliczeniem), która w sposób proporcjonalny określa dochód uzyskany za granicą. Aby dokładniej zrozumieć można zagłębić się w PIT 37 instrukcja lub w ustawę o podatku dochodowym. Przy tej metodzie warto pamiętać o tym, że, gdy podatek zapłacony za granicą jest niższy od limitu, wtedy należy odliczyć go w całości. Jeśli zaś jest wyższy, podlega odliczeniu tylko do sumy, jaka określa wysokość limitu. Metodę tę stosuje się również w sytuacjach, gdy podatnik osiąga dochody tylko z działalności, którą wykonuje poza granicami Polski bądź też osiąga dochód ze źródeł przychodów znajdujących się poza Polską, a które nie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Wypełniając formularz PIT-37 bohater z początku artykułu może skorzystać z programów do rozliczania deklaracji podatkowych. Znajdzie tam PITy druki, a także załączniki, między innymi potrzebny przy jego PIT-37 druk PIT-ZG. Pit 37 druk, a także inne deklaracje mogą być potrzebne, gdy rozliczamy się z naszych dochodów, zależenie od tego, jaką działalność prowadzimy bądź jakiej podlegamy. Należy dodać, że załączników PIT-ZG wypełniamy tyle, w ilu krajach dane nam było w mijającym roku podatkowym pracować. Osoby, które chcą zapoznać się z listą krajów (ok. 80), gdzie obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, mogą znaleźć takie informacje na stronie Ministerstwa Finansów.