PITy 2017 program

epity1

PIT 37 druk, a możliwe ulgi do odliczenia w rozliczeniu PIT 2017

 

Składając rozliczenie PIT 2017 warto pomyśleć z jakich ulg możemy skorzystać, warto też zastanowić się nad sposobem rozliczenia deklaracji podatkowej. W zeszłym roku jedną z najpopularniejszych metod było skorzystanie z aplikacji komputerowej, w tym roku podatkowym mamy jej następczynie pity 2017 program. Polskie prawo pozwala na odliczenie następujących ulg w pit 37 druk:

 • odliczenie składki na ubezpieczenie społeczne ZUS
 • darowizny na cele:
  • pożytku publicznego
  • kultu religijnego
  • krwiodawstwa
 • charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościoła
 • odliczenie Internetu
 • ulga rehabilitacyjna
 • ulga rehabilitacyjna dla opiekuna
 • ulga prorodzinna

 

Omówmy może niektóre ulgi - odliczenia na przykładzie najbardziej popularnych ulg:

 • Ulga na dzieci
 • Ulga na Internet

 

Pamiętaj, że odliczając jakąkolwiek z ulg musisz ją udokumentować. W instrukcji wypełnienia druku pit 37 lub innych załącznikach do formularzy PIT znajdziesz niezbędne informacje co należy dołączyć do zeznania podatkowego, czyli co oprócz PIT 37 formularz powinno dotrzeć do urzędu skarbowego.

Ulga na dzieci przysługuje na każde dziecko, które spełnia następujące warunki . Musi być małoletnie, czyli przed ukończeniem 18 roku życia, lub jeśli się uczy –studiuje przed ukończeniem 25 lat .Oraz najważniejsza sprawa dzieci te nie uzyskały dochodów za wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodami nie powodującymi obowiązku uiszczenia podatku. Ulgę może odliczyć rodzic u którego dziecko rzeczywiście zamieszkuje. Jeśli rodzice żyją osobno i jeśli dziecko mieszka przez część roku podatkowego u jednego z rodziców, a przez pozostałą u drugiego, wtedy rodzice mają prawo odliczyć jedną dwunastą część ulgi za każdy miesiąc w roku, w którym dziecko u niego zamieszkiwało. Ta ulgę odliczamy wypełniając załącznik - druk PIT/ 0.

 

Ulga na Internet każdemu przysługuje prawo do odliczenia od dochodu sumptów ponoszonych przez podatnika z intytulacji użytkowania sieci Internet w lokalu, który jest miejscem zamieszkania podatnika. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 760zł. Aby dokonać odliczenia niezbędne jest posiadanie dowodu zapłaty w postaci dowodu wpłaty, potwierdzenia przelewu, czy dowód przekazu pocztowego. Niezbędne jest by dowód ten był wystawiony na nazwisko podatnika, w przypadku przelewu powinien to być przelew z konta podatnika albo dowód wpłaty, na którym podatnik figuruje jako wpłacający.


Więc jeśli posiadasz potwierdzenie przelewu z konta żony w tytule przelewu powinno być podane nazwisko i imię osoby na którą zarejestrowana jest umowa z dostawcą Internetu.


Co ciekawe wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 18 sierpnia 2008 r. sygn. akt I SA/Łd 127/08 pozwala na odliczenie ulgi dla małżonka, na podstawie faktury za korzystanie z Internetu, która zawiera tylko nazwisko jednego z małżonków, również oboje mogą skorzystać z ulgi internetowej. Ważne jest, aby oboje ponosili koszt użytkowania sieci informatycznej.

 

W momencie wprowadzenia ulgi Internetowej większość dostawców internetowych wprowadziła powszechna faktoryzację. Fakturę najczęściej dostarczają na początku nowego roku kalendarzowego i dotyczy ona poprzedniego roku. Jeśli chcesz mieć pewność że otrzymasz fakturę zapytaj przy najbliższej okazji swojego dostawcę. Takie postępowanie dostawców ułatwia podatnikom dokumentowanie przy odpisywaniu ulgi internetowej. Jeśli płacisz więcej za Internet niż 63 zł miesięcznie poproś o pomoc małżonka, ojca, matkę, brata, córkę, dziadka i babcię, a odliczysz ponad 500 zł miesięcznie. Jak to doprowadzić do tego?

 

Udajcie się do dostawcy i zawrzyjcie wszyscy razem umowę z dostawcą usług internetowych. Dostawca wystawi fakturę na wszystkich nabywców usługi. Każdy z nich opłaci za siebie swoją część i tym sposobem każdy skorzysta ze swojego limitu odliczeń.