PITy 2017 program

epity1

Jakie dokumenty są przydatne przy wypełnianiu druku PIT 37

 

Początek nowego roku oznacza nadejście między innymi niezbyt urzekających spraw, jakie musimy w dorosłym życiu załatwiać: rozliczenia podatku dochodowego i rozliczenie pit 37 druk. To okres gdy w urzędzie panuje nerwowa atmosfera, a panie tam pracujące nagle tracą wszelkie „człowiecze” reakcje. Obowiązek taki ma każdy dorosły obywatel Polski, który w poprzednim roku uzyskiwał dochody, najprostszą metodą na rozliczenie podatkowe 2017 jest pity 2017 program. Dla większości podatników okres rozliczeniowy trwa od 2 stycznia do 30 kwietnia roku następującego. Taki też termin dotyczy składających zeznanie. Nie czekaj jednak ze złożeniem deklaracji do ostatniego dnia. Takie zwlekanie spowoduje konieczność długiego stania w kolejkach w urzędzie oraz dłuższy czas oczekiwania na zwrot.


PIT-37 formularz jest składany przez większość obywateli Polski, przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym; jedynie za mediacją płatnika uzyskali przychody z praźródeł umiejscowionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Poniżej przedstawiamy jakie dokumenty należy przedłożyć w urzędzie skarbowym razem z drukiem PIT 37- świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,- wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej,- przychodów z działalności wykonywanej osobiście - emerytur lub rent krajowych - świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,- stypendiów.

 

Tych dokumentów, które należy wykazać jest znacznie więcej, dostępny jest on przy instrukcjach do formularzy.


Oczywiście Jeśli jest taka potrzeba do rozliczenia należy dołączyć też:


1. PIT/D jest to załącznik na którym udzielamy informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym - to załącznik między innymi do formularzy PIT-37


2. PIT/2K jest to oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych - to załącznik podobnie jak w przypadku PIT/D do formularzy PIT-37 jak i PIT-36oraz PIT-28. Samą kwotę odsetek odliczamy w PIT/D, jednak dla skuteczności odliczenia wymagane jest złożenie oświadczenia na druku PIT/2K. Małżeństwo składają jedno oświadczenie PIT/2K, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków, i to bez względu na rozliczenie podatkowe wspólne czy odrębne.

 

3. PIT / O jest informacją o odliczeniach od dochodu (przychodu) i podatku  w roku podatkowym - to załącznik do formularzy PIT-37. Nie wszystkie odliczenia są ujmowane w PIT/O, część z nich odliczamy bezpośrednio w PIT rocznym, w formularzu głównym, np. PIT-36: składki ZUS; straty; zapłacony za granicą podatek; czy 1% na organizację pożytku publicznego. W przypadku małżeństw, jeżeli rozliczają się wspólnie - składają jeden PIT/O, jeżeli odrębnie - dwa, każdy dołącza swój PIT/O do swojego zeznania rocznego.

 

4. NIP -1/NIP-3

 

Formularze PIT 37 do wydruku znajdziemy masowo w Internecie jak również na stronach urzędów skarbowych. Pamiętaj by rozliczenie roczne 2017 było złożone w terminie. Pozwoli ci to uniknąć nieprzyjemności.

 

Na podstawie otrzymanego od pracodawcy formularza PIT-11 wypełniamy wybraną deklarację podatkową, doliczając oczywiście wszystkie inne uzyskiwane dochody. Pamiętaj by nie zatajać żadnego z uzyskanych dochodów, a jeśli zdarzy się to nieumyślnie złóż w urzędzie jak najszybciej korektę zeznania. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do obliczeń, wyboru formularza rozliczenia, nie ryzykuj i zleć wykonanie obliczeń osobom, które się na tym znają. W tym okresie koszta takiego rozliczenia są ciut większe , ale pomyśl czy warto ryzykować składając niepoprawne zeznanie czy lepiej poświęcić 50 zł i mieć problem z głowy i spokojnie czekać na zwrot podatku od Państwa. No chyba, że masz dopłacić wtedy sytuacja przedstawia się nieco inaczej.