PITy 2017 program

epity1

PIT 37 formularz - załącznik PIT-2K


formularz_pit_37Dokument PIT 37 druk jest podstawową deklaracją podatkową, którą składamy w najczęściej spotykanych sytuacjach. PIT 37 formularz wypełnia się, gdy podatnik pragnie rozliczyć prywatne, jedyne źródła uzyskanego dochodu. Ogólnie dostępne są już formularze PIT 37 do wydruku. Podstawowym dokumentem załączanym do pit37 jest załącznik PIT -2K, który dotyczy ulgi odsetkowej. Pamiętajmy, że najłatwiejsza formą na rozliczenie PIT jest pity 2017 program, darmowa aplikacja dostępna na naszej witrynie.

 

Ulga odsetkowa nie dotyczy odsetek od kredytu, który został przeznaczony na cele mieszkaniowe, ale był udzielony z intencją o innym przeznaczeniu. Nie ma możliwości odliczenia odsetek od kredytu, który

 • został udzielony na cel mieszkaniowy przez osobę fizyczną albo instytucję, ale inną niż wspomniana.

 • został wykorzystany tylko w części na cele mieszkaniowe, (w tym wypadku można tylko proporcjonalnie wykonać odliczenie proporcjonalnie do sumy wykorzystanej na cele mieszkaniowe),

 • został niewykorzystany na cele mieszkaniowe,

 • został uzyskany z funduszy Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, a przeznaczony dla towarzystwa budownictwa społecznego czy spółdzielniom mieszkaniowym, które podejmują działania i przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i budowlanym, w celu budowy mieszkań czy na ich wynajem, a także udostępnianie lokalu mieszkalnego według spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisów o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego lub w latach, w których ulga nie obowiązuje.

 • zostały uzyskane dzięki kasom mieszkaniowym według zasad określonych w przepisach o formach wspierania budownictwa mieszkaniowego.

 • zostały udzielane w konkretnym celu, to znaczy na usuwanie skutków powodzi według reguł opisanych w przepisach o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, które zostały udzielone na usuwanie skutków powodzi.

 • zostały objęte wykupem odsetek, pochodzących ze środków budżetu państwa według zasad przedstawionych w przepisach o pomocy państwa w spłacie wybranych kredytów mieszkaniowych, zrefundowanych dla banków, a wypłaconych z premii gwarancyjnych.

Należy mieć świadomość, można odliczyć tylko odsetki od kredytu, a nie sumę całego kredytu. Aby udokumentować wysokość odsetek wystarczy posłużyć się dokumentem wystawionym przez określony organ udzielający kredytu. Najprostszym sposobem jest posłużenie się harmonogramem spłat w określonym roku kalendarzowym. Taki dokument wystawia bank lub inny podmiot udzielający kredytu. Ważna jest świadomość, że odliczenie odsetek kredytu ma szansę wówczas, gdy nie zaliczymy ich do kosztów uzyskania przychodu.

 

Odliczenie dotyczy wyłącznie odsetek (a nie całego kredytu). Wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym poprzez podmiot udzielający kredytu (z reguły jest to harmonogram dokonanych spłat w danym roku).

 

Odliczenie dotyczy odsetek od kredytu, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, albo których podatnik nie otrzymał z powrotem w dowolnej formie z wyjątkiem sytuacji, że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku.

 

Nie wszyscy mają prawo do uzyskania ulgi odsetkowej, nie uzyskają jej podatnicy, w sytuacji gdy skorzystali oni lub ich małżonkowie z odliczenia od podatku od kwot, wykorzystanych na cele mieszkaniowe, a dokładnie na ;

 • kupno gruntu albo przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego

 • zbudowanie budynku o charakterze mieszkalnym

 • sumy przeznaczone na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej

 • kupno lokalu mieszkalnego albo nowo powstałego budynku mieszkalnego od osoby albo gminy, odpowiedzialnej za budowę tego budynku w ramach działalności gospodarczej

 • rozbudowę lub nadbudowę budynku z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe

 • przebudowę suszarni czy strychu lub zaadoptowanie innego pomieszczenia w celu mieszkalnym i wykończeniu lokalu mieszkalnego w nowo powstałym budynku mieszkalnym, do momentu (dnia) zasiedlenia tego lokalu,

 • gromadzenie funduszy na rachunku kredytowo - oszczędnościowym w banku, który prowadzi kasę mieszkaniową, według określonych odrębnych przepisów.