PITy 2017 program

epity1

Błędy w formularzu PIT 37 -

omiń je dzięki programowi pity 2017


formularz_pit_37Formularz PIT 37 jest najczęściej wypełnianym drukiem podatkowym przez Polaków, często zdarza się, że popełniamy w nim błędy, aby się tego ustrzec używajmy programu pity 2017 - aplikacja do pobrania z naszej strony www. Najczęstsze błędy w formularzu PIT 37 druk to:

 • Błędy wynikające z niewłaściwych obliczeń, dotyczących działań matematycznych. Podatnicy nie zaokrąglają lub w sposób błędny zaokrąglają podstawy obliczenia podatku lub sumy podatku do zapłaty. Aby uniknąć takich błędów wskazane jest z korzystanie z odpowiednich programów (na przykład PIT 2017 program do rozliczenia), które pomagają rozliczyć PIT- y.

 • Bardzo często zdarza się niepodpisanie deklaracji podatkowej co skutkuje potraktowaniem tego faktu jako błąd formalny. W praktyce bywa często, że kiedy oddajemy deklarację urzędnicy przypominają o tym obowiązku oraz proszą o podpisanie wypełnionej deklaracji podatkowej. Bardzo często podatnicy oddają nie podpisany na przykład formularz PIT  37. Należy jednak zawsze pamiętać o obowiązkowym podpisaniu deklaracji podatkowej.

 • Należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich pól w deklaracji podatkowej, czasami zdarza się niepodanie numeru identyfikacji podatkowej czy danych adresowych czy personalnych w druk PIT 37, ale nie tylko. W takiej sytuacji może wezwać podatnika urząd podatkowy, aby sprawdzić wszystkie dane w celu ich uzupełnienia. Kolejki podczas oddawania deklaracji podatkowej to często też wynik uzupełniania tych danych ,, w okienku ‘’.

 • Częstym błędem staje się też podwójne odliczanie kwot przeznaczonych na Internet, przez obojga małżonków. Mąż i żona nie może odliczyć kwoty 760 zł, bo takie odliczenie jej od odchodów męża, a potem odliczenie kwoty 760 zł od odchodów żony da kwotę 1520 zł, a nie 760 zł. Należy też pamiętać, że Internet można odliczyć pod warunkiem, że jesteśmy w posiadaniu odpowiedniej faktury.

 

Trzeba też pamiętać, aby faktury na Internet były wystawione na nazwiska obojga małżonków. Deklarując odliczenie kwot wydanych na Internet trzeba mieć świadomość, że odliczenia może dokonywać osoba, na którą faktura jest wystawiona, czyli podatnik, który poniósł koszty związane z korzystaniem z Internetu.

 • Zdarzającym się błędem to rozliczanie ryczałtowych kosztów uzyskania z tytułu umowy o pracę w zawyżonej wysokości.

 • W sytuacji, gdy podatnik nie może wykazać się żadnym zarobkiem, bo takiego nie osiągał lub jego przychody są zwolnione z opodatkowania nie musi składać zeznania podatkowego.

 • W sytuacji gdy podatnik, dolicza przychody małoletnich dzieci, jest zobowiązany złożyć PIT-36, nawet gdyby normalnie rozliczał się za pomocą druku PIT-37.

 • Podatnik korzysta z ulgo prorodzinnej też w tym roku, w którym dziecko skończyło 18 lub 25 lat(chodzi tu o dzieci, które dalej kształcą się ).Jeżeli na przykład syn skończył w 2017 roku 25 lat i uczy się – to za cały ten roku przysługuje ulga prorodzinna.

 • Rodzice mogą skorzystać w danym roku z ulgi prorodzinnej nawet jeżeli dziecko kształciło się tylko część roku. W sytuacji gdy na przykład syn 24-letni, skończył szkołę (studia) w czerwcu 2017 roku, to ulga przysługuje za cały ten rok.

 • W sytuacji gdy PIT był rozliczany przez ZUS lub pracodawcę, to rozliczenie można jeszcze uzupełnić. W sytuacji gdy ZUS na przykład rozliczył się za konkretnego podatnika, ale potem ten podatnik zamierza jednak rozliczyć się razem z małżonkiem, to może złożyć deklarację podatkową na odpowiednim formularzu.

 • W sytuacji gdy podatnik nie wykorzysta w danym roku ulgi podatkowej nie może ona przejść na rok następny.

 • Podatnicy muszą mieć świadomość, że nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem, jeżeli podatnik opłacił podatek liniowy, ryczałt od dochodów ewidencjonowanych i podatku tonażowego. Można złożyć wspólne rozliczenie podatkowe w sytuacji, gdy opodatkowaniu ulega ryczałt ewidencjonowany, wynikający z najmy prywatnego.

 • Małżonkowie nie mogą rozliczyć się wspólnie, gdy małżonek posiada część dochodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym, nawet jeżeli druga rozliczania jest na ogólnych zasadach,

 • Nowożeńcy też nie powinni składać wspólnego zeznania podatkowego w pierwszym roku po ślubie.

 • Nowożeńcy nie powinni wspólnie rozliczać się za rok, w którym wspólnoty majątkowej nie można wykazać od początku roku podatkowego.

 • Małżonkowie nie mogą też rozliczyć się wspólnie, jeżeli w ciągu roku podatkowego doszło do rozwodu i ustała już wspólnota majątkowa.

 • W sytuacji, gdy podatnik nie pracuje w Polsce i nie może wykazać dochodu, a za granicą osiąga dochód, który w ramach umowy nie podlega opodatkowaniu, podatnik nie jest zobowiązany do wykazania ich w zeznaniu podatkowym.

 • W sytuacji gdy, podatnik uzyskuje przychody za granicą i podlegają one opodatkowaniu, to trzeba te dochody wykazać w zeznaniu podatkowym i dokonać rozliczenia w Polsce.

 • W sytuacji gdy, sprzedajemy nieruchomość należy szczególną wagę przywiązać do stawki podatku- może to być 19 % lub 10 % rozliczane od dochodu w PIT -39 czy innej deklaracji. Istotna tu jest data kupna nieruchomości.

 • W sytuacji gdy, zamierzamy sprzedać rzeczy ruchome z majątku osobistego to trzeba wykazać, że sprzedaż miała miejsca 6 miesięcy, od daty ich nabycia. Jeżeli nie jesteś tego faktu w stanie udowodnić, wtedy należy dochód ze sprzedaży uznać jako przychód i wykazać to w zeznaniu podatkowym. Jeżeli koszt uzyskania przychodu jest wyższy od zysku nie wykazujemy go w zeznaniu podatkowym.

 • Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i w danym roku podatkowym nie osiągnął dochodu jest zobowiązany złożyć zeznanie podatkowe w danym roku podatkowym. Nieuzyskanie dochodu nie jest powodem do nieskładania zeznania podatkowego programem do rozliczenia PITy 2017.