PITy 2017 program

epity1

Formularz PIT 37 - załącznik PIT O: odliczenia i ulgi


formularz_pit_37Załącznik PIT/O należy wykorzystać w momencie, gdy zamierzamy skorzystać z odliczenia od podatku lub przychodów i zostaje dołączony do PIT 37 formularz. Załącznik PIT O do PIT 37 druk 2017 nie dotyczy odliczenia od kwot przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Załącznik należy wypełnić w momencie, gdy zamierzamy rozliczać się na podstawie dokumentu PIT 36, PIT 37 druk lub PIT 28. W dokumencie PIT O, załączanego do PIT 37 za 2017 istnieje możliwość skorzystania z wielu odliczeń:

 

 • W pozycji 13 i 14 wpisujemy darowizny przeznaczone na cele pożytku publicznego, na cele krwiodawstwa, na cele kultu religijnego.
 • W pozycji 15 i 16 wpisujemy darowizny przeznaczone na cele charytatywne i opiekuńcze, przeznaczone dla kościoła katolickiego.
 • W pozycji 17 i 18 wpisujemy sumy przeznaczone na cele rehabilitacyjne, a także kwoty wykorzystane na wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
 • W pozycji 19 i 20 wpisujemy kwotę zwrotu nienależnych świadczeń, które zostały wcześniej pobrane, a miały wpływ na zwiększenie dochodu, który podlega opodatkowaniu w kwotach, które uwzględniają pobrany podatek dochodowy brutto, zakładając, że zwroty te nie były potrącone przez podatnika.
 • W pozycji 21 i 22 wpisujemy kwoty przeznaczone na korzystanie z sieci Internet w lokalu, które stanowi miejsce zamieszkania podatnika, ale należy pamiętać, że kwota, którą możemy odliczyć od podatku nie może przekroczyć w roku podatkowym sumy 760 złotych.
 • W pozycji 23 i 24 wpisujemy kwoty przeznaczona na kupno nowych technologii.
 • W pozycji 25, 26 i 27 wpisujemy pozostałe ulgi wcześniej niewymienione.
 • W pozycji 30 i 31 wpisujemy ulgi, przeznaczone na wykształcenie albo zatrudnienie uczniów w celu przygotowania zawodowego,
 • W pozycji 32 i 33 wpisujemy składki ZUS, wynikające z umowy, którą została zawarta z osobą bezrobotną.
 • W pozycji 35 określamy liczbę dzieci.
 • W pozycji 35 i 36 wpisujemy sumę ulgi prorodzinnej.

 

Łącznie lub oddzielnie opodotkowanie dochodów małżonków w sytuacji, w której małżonkowie rozliczają się wspólnie należy złożyć wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli jednak małżonkowie rozliczają się oddzielnie, każdy z małżonków powinien złożyć oddzielny załącznik do zeznania podatkowego, oczywiście zakładając, że będzie w rozliczeniu korzystał z ulg.