PITy 2017 program

epity1

Czy składając PIT 37 zobowiązany jesteś składać inne PITy

 

Druk PIT 37 jest najpopularniejszy i najbardziej rozpowszechniony wśród ludzi, wypełniających co roku deklarację podatkową. Każda z osób, wypełniająca PIT 37 druki powinna pamiętać, że wcześniej jest zobowiązana przesłać inne druki pit, które są później podstawą do wypełnienia druk PIT-37. Trzeba o tym pomyśleć dużo wcześniej, niż o złożeniu samego formularz pit. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza dla osób, które chcą poprawnie i bez problemu wypełnić PIT 37 druki. PIT 37 do druku przeznaczamy wtedy, gdy chcemy go dostarczyć osobiście do urzędu skarbowego. Formularze PIT 37 do druku można znaleźć w Internecie oraz na stronach urzędów skarbowych. Natomiast istnieją jeszcze inne sposoby przekazywania deklaracji rocznych do urzędów, a mianowicie możemy je dostarczyć elektronicznie, nie wychodząc z domu. Druk PIT-37 za 2017 rok należy złożyć do 2 maja 2017 roku, natomiast pity, na podstawie których składamy formularz PIT 37, czyli PIT-11 lub też PIT-8c należy złożyć do końca lutego 2017 roku. W tym roku ostatni dzień lutego wypada w niedzielę, dlatego też termin wydłużył się do pierwszego dnia marca 2017 roku.

 

Problem z PIT-11 z reguły pojawia się wtedy, kiedy podatnicy zastanawiają się, czy go przesłać czy tez złożyć. Zgodnie z obowiązującym prawem informację PIT-11, płatnicy mają obowiązek przesłać, a nie złożyć. Wyklucza to możliwość złożenia przez podatnika druku PIT-11 w biurze podawczym urzędu skarbowego. Formularz ten można wysłać poprzez pocztę, kurierem bądź też drogą elektroniczną. Płatnicy maja obowiązek przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu PIT-11 na pisemny wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku. Jednak są zobowiązani to zrobić, tylko w sytuacji, w której obowiązek poboru zaliczek przez podatników ustał w ciągu roku. Natomiast jeżeli podatnik nie złoży takiego wniosku, to nie ma potrzeby wypełniania PIT-11 przed końcem lutego. Ta zasada jednak nie obowiązuje płatników, osiągających dochody z racji wykonywania osobiście działalności ani też tych osiągających dochody z tytułu praw majątkowych, w tym również praw autorskich. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że PIT-11 składamy tylko wtedy, gdy nie dokonujemy rocznego obliczenia podatku, czyli nie wypełniamy formularzy PIT-40 ani PIT-40A. Są to pity, do których wysłania podatnik może zobowiązać pracodawcę, jeśli nie korzysta w danym roku z ulg podatkowych ani też nie osiąga dodatkowych dochodów.

PIT-11 składają przede wszystkim:

  • osoby fizyczne, prawne, jak również jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej, czyli ‘zakłady pracy’, które wypłacają wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy;

  • osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą;

  • osoby prawne;

  • komornik sądowy;

  • produkcyjne spółdzielnie rolnicze oraz inne spółdzielnie, zajmujące się produkcją rolną, które wypłacają należności z tytułu dniówek obrachunkowych oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego;

  • osoby prawne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy;

  • placówki naukowe, wypłacające stypendia;

  • zakłady karne;

  • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Czasami do formularz PIT 37 należy dołączyć jeszcze inne PIT-y, takie jak PIT/D, PIT/2K, PIT/0. PIT/D jest to załącznik, zawierający informacje na temat odliczenia wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym. PIT/2K służy z kolei jako oświadczenie o wysokości wydatków, związanych z wydatkami, służącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. PIT/0 jest informacją o odliczeniach od dochodu.