PITy 2017 program

epity1

Błąd w druku PIT 37 - korekta zeznania

 

Złożenie deklaracji podatkowej w ustawowym terminie, nie musi wcale oznaczać, że sporządzone zostało w sposób prawidłowy. Może się okazać, iż popełniliśmy jakiś błąd np. zapomnieliśmy o odliczeniu jakiejś ulgi lub  nie zostały uwzględnione przez nas jakieś nasze dochody. Aby naprawić takie błędy musimy złożyć korektę zeznania we właściwym urzędzie skarbowym. Druki PIT są do pobrania za darmo z naszej strony internetowej. W takim razie dla kogo PIT 37 korekta? Otóż dla każdego podatnika, który złożył błędne zeznanie podatkowe.

 

Złożenie korekty zeznania polega na ponownym złożeniu przez nas PIT 37 druk z poprawionymi już danymi. Należy tylko pamiętać o tym, iż trzeba zaznaczyć w PIT 37 formularz w pozycji 10 pole nr 2 „korekta zeznania”. Natomiast formularz na jakim składana jest przez nas korekta musi być z tego samego roku co oryginał zeznania podatkowego. Przykładowo korekta zeznania z 2009 roku musi zostać sporządzona na druku, który obowiązywał w 2009 roku. Do korekty trzeba również załączyć pisemne uzasadnienie przyczyny korekty zeznania. W uzasadnieniu takim powinniśmy opisać błąd jaki popełniliśmy podczas składania pierwotnego zeznania oraz działanie jakie zostały podjęte przez nas w celu usunięcia tego błędu. Przyczyn korekt jest wiele, może być to np. błąd rachunkowy, nieodliczenie ulgi lub nieuwzględnienie przez nas jakiś dochodów.

 

Musimy jednak pamiętać, iż nie w każdej sytuacji podatnik, który złożył błędne zeznanie podatkowe będzie mógł dokonać tej korekty. Prawo do skorygowania zeznania ulega zawieszeniu jeśli trwa postępowanie podatkowe albo kontroli podatkowej. Uprawnienie będzie przysługiwało ponownie po zakończeniu postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. W przypadku jeśli podatnik złożył korektę zeznania w okresie trwania kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego należy pamiętać o tym, iż nie wywoła to żadnych skutków prawnych. Dopuszczalna jest korekta w zakresie, w którym kontrola nie jest prowadzona.

 

Korekta również nie jest możliwa w sytuacji kiedy podatnik chce skorzystać z wyboru, który polega na wspólnym rozliczeniu się małżonków albo na opodatkowaniu jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko i dokona złożenia deklaracji lub korekty po terminie. W takim przypadku podatnik traci niestety możliwość skorzystania z preferencji podatkowych. Takiej formy opodatkowania można jedynie dokonać w złożonym zeznaniu do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Nie ma więc takiej możliwości, aby złożyć korektę w sytuacji, kiedy podatnik złożył deklarację pierwotną, w której rozliczył swój podatek oddzielnie, a następnie chce złożyć po terminie korektę zeznania, która będzie polegała na obliczeniu podatku na zasadach preferencyjnych. Musimy pamiętać, iż korekta taka nie wywoła żadnych skutków prawnych tylko w zakresie wnioskowania o preferencyjne opodatkowanie. Inne występujące błędy przykładowo te rachunkowe można korygować wybierając PIT-37 interaktywny. Wszystkie druki PIT są do pobrania ze strony internetowej w każdej chwili.

 

Wiele osób zadaje sobie pytanie dla kogo PIT 37? Odpowiedź jest prosta PIT 37 druk przeznaczony jest dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie oraz łącznie z dochodami małżonka. PIT 37 formularz to także deklaracja dzięki, której możemy dokonać korekty błędnie złożonego zeznania rocznego.